5. 2. 2010

Pitná voda z veřejného vodovodu

Občanské sdružení spotřebitelů TEST realizovalo dva dotazníkové průzkumy, kterých se účastnilo 3640 a 2699 respondentů. Vyplývá z nich, že spotřebitelé se příliš neorientují v tom, jak se "chovat ke kohoutku" pro zajištění kvalitní vody a ani netuší, jaká jsou jejich práva vůči vodárnám, resp. dodavatelům pitné vody. Proto jsme zpracovali základní a praktická doporučení v podobě otázek a odpovědí, které naleznete na http://www.dtest.cz/pitna-voda-z-kohoutku.

Na internetové adrese http://www.dtest.cz/vody je zveřejněno mnoho dalších praktických informací, včetně objektivních a nezávislých výsledků analýz balených vod a "kohoutkové" pitné vody v pěti místech republiky.