19. 6. 2020

Návrh železničního jízdního řádu

Zveřejňujeme návrh železničního jízdního řádu na trase Svitavy - Žďárec u Skutče a Žďárec u Skutče - Svitavy pro období 2020/2021, které vydala Správa železnic. Případné připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: patrik.benna@pardubickykraj.cz a to do 19. července 2020. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2020/2021.

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

Odkaz:https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2020.

Přílohy