24. 6. 2020

Veřejné projednání stavby - Rekonstrukce silnice III/3548 Pustá Kamenice - křiž. s III/3545

Ve středu 24.6.2020 od 17:00 hod. se v kulturním domě uskutečnilo veřejné projednání stavby „Rekonstrukce silnice III/3548 Pustá Kamenice – křiž. s III/3545“. Zúčastnilo se ho 32 vlastníků pozemků a občanů obce, kteří jsou uvedenou stavbou bezprostředně dotčeni. Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje se jednání zúčastnili pan Ing. Jiří Synek, technický náměstek SÚS a paní Kvírencová, za firmu MDS Projekt projektant pan Ing. Jan Machek a za firmu DABONA paní Lucie Serbousková, DiS.  Dotčeným vlastníkům byly zodpovězeny otázky týkající se jak připraveného projektu rekonstrukce silnice, tak i otázky majetkoprávního vypořádání. Na základě dnešního jednání se připravovaná stavba určitě posunula vpřed, aby v roce 2021 mohla začít. Děkuji občanům za účast na jednání a zástupcům firem za podané vysvětlení ohledně připravované stavby.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

 

Fotogalerie