6. 12. 2020

Kamenické mažoretky

Školní rok nám začal slibně. Doufaly jsme s mažoretkami, že naše setkání už bude probíhat tak, jak má. První tři kroužky se uskutečnily na hřišti, kde jsme s děvčaty hlavně opakovaly to, co jsme se učily během první koronavirové krize. Mažoretky byly velmi šikovné, hodně si toho zapamatovaly. Bohužel už v říjnu byla vyhlášena druhá vlna Covid - 19 a my se opět nesměly vidět. Nechtěly jsme však, aby naše kroužky neprobíhaly vůbec nebo jen prostřednictvím e-mailu. Hledaly jsme různé možnosti a na jednu jsme přišly! Naše lekce od půlky října probíhají on-line pomoci platformy ZOOM. Scházíme se s holkami každý pátek a mám velkou radost, že téměř všechna děvčata se do těchto lekcí zapojují. I když to není tak snadné, jako kdybychom trénovaly všechny společně, myslím, že mohu s klidným svědomím říct, že mažoretky jsou úžasné a vše dobře zvládají. Tímto bych chtěla poděkovat nejen našim mažoretkám, ale i jejich rodičům, kteří nám pomáhají tyto lekce zprostředkovat. 

Za celý náš tým bych Vám chtěla popřát klidné svátky, lásku a pohodu a nám všem hodně zdraví.

Tereza Lorencová

Fotogalerie