15. 12. 2020

"Pustá Kamenice - doplňující zdroj pitné vody" - publicita projektu

V druhé polovině měsíce října firma Vodní zdroje Chrudim dokončila poloprovozní čerpací a stoupací zkoušku na VRTU – doplňujícím zdroji pitné vody pro Pustou Kamenici na Bukovině. Skončily tak veškeré hydrologické práce této firmy. A tak, jak jsem slíbil v posledních PK listech, chtěl bych vás informovat o výsledcích těchto prací. Dle výsledků poloprovozní čerpací zkoušky byla sestavena čára vydatnosti a byl navržen odběrový režim pro tento jímací vrt. Bylo doporučeno čerpat maximálně 20 m3 – 25 m3 vody denně, při celoročním odběru 9000 m3/rok. Tímto navrženým odběrovým režimem nedojde k ovlivnění VRTU PKV-1, který je od tohoto vrtu vzdálen cca 300 metrů, domovních zdrojů a dalších vodních zdrojů v Pusté Kamenici.

Takže vody, jako doplňujícího zdroje pro naši obec je v tomto vrtu dost. Problém je však se zvýšenými hodnotami radonu (Rn), které byly několikerými rozbory vody z tohoto vrtu zjištěny. Při budoucím využití této vody a při vodárenském odběru bude nutné vodu upravovat tzv. odradonováním. V současné době obec pracuje na přípravě projektu a návrhu technologie úpravy vody. Vzhledem k letošním vydatným srážkám a naplnění všech studní zásobujících celoobecní vodovod není nutné s projektem úpravy vody spěchat, ale vše v klidu rozmyslet a naprojektovat. Postupně bude zpracován projekt na budovu úpravny včetně návrhu technologie úpravy vody a připojení vody z vrtu do vodojemu. Dle prvního „nástřelu“ se může jednat o částku až 2 500 000,-Kč a tak budeme hledat finanční zdroje z různých dotací, abychom upravení vody mohly zrealizovat. Zainvestovat celou akci z vlastních finančních prostředků obce v současné době není možné. Proto budeme zjišťovat vhodné dotační zdroje, abychom na tuto akci získali co možná nejvyšší možné finanční prostředky z těchto zdrojů.

Celkové náklady na projekt „Pustá Kamenice – doplňující zdroj pitné vody“ byly ve výši 857 524,-Kč, přičemž dotace od SFŽP činila 490 070,-Kč.

starosta

Fotogalerie