14. 2. 2021

Vláda ČR dnes vyhlásila nouzový stav od 15.2.2021 na dobu 14 dnů

Vážení spoluobčané. Vláda ČR dnes usnesením č. 125 vyhlásila NOUZOVÝ STAV pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů. V příloze jsou uvedena jednotlivá usnesení o přijetí krizových opatření.

starosta

Zdroj a odkaz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14--unora-2021-186625/

 

Přílohy