7. 3. 2021

Pravidla pro pohyb mezi okresy

Vážení spoluobčané, v níže uvedeném odkaze jsou přehledně zpracovaná pravidla pro pohyb mezi okresy, která zpracoval odbor tisku a public relations MV ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a kanceláře MV. V souvisejících dokumentech pak najdete vzory čestných prohlášení či formulářů cesty mimo okres nebo potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce.

starosta

Odkaz: https://okresy.mvcr.cz/