31. 3. 2021

Změny vlakových (od 6.4.2021) a autobusových jízdních řádů z důvodu zahájení výluky na hlavním želez. koridoru

Předmětem úprav autobusových jízdních řádů k 6.4.2021 a k 19.4.2021 je posun vybraných ranních a víkendových spojů pro zajištění částečného přestupu na/z vlaky zejména ve Svitavách a v Poličce. V Moravské Třebové pak budou upraveny víkendové spoje s ohledem na přestup na jiné autobusové linky. Informujte prosím své občany, že od 6.4.2021 dojde k možnému rozvázání vlakové a autobusové dopravy a cestující musí případně počítat s větší časovou náročností pro své cesty. Další změny jízdních řádů budou prováděny postupně na základě došlých připomínek od obcí. Předpokládaný termín dalších úprav jízdních řádů je k 13.6.2021. Z důvodu velkého časového posunu vlakových spojů, se nám nemusí podařit vyhovět všem požadavkům na posuny. Prioritou bude zajištění spojení z/do práce, škol nebo lékařských zařízení. Nové vlakové jízdní řády jsou na veřejných portálech již dostupné. Autobusové jízdní řády budou dnes schvalovány dopravním úřadem. Od zítra budou i tyto jízdní řády k dispozici na veřejných portách - odkaz:http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

 

Zuzana Krčmářová

oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

tel.: 466 026 866

mobil: +420 725 941 517

zuzana.krcmarova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz