9. 5. 2021

Přání ke Dni matek

Vážené maminky, babičky a prababičky. Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, lásky a rodinné pohody k Vašemu dnešnímu svátku. Již několik let každoročně a společně se základní školou a klubem seniorek slavíme DEN MATEK v místním kulturním domě a stalo se tradicí, že starosta společně s místostarostou popřejí všem přítomným ženám k jejich svátku a osobně předají květinu. Bohužel v loňském i v letošním roce k tomuto setkání nemohlo dojít vzhledem k známým skutečnostem ohledně nemoci COVID 19. Přijměte tak alespoň blahopřání a symbolickou květinu prostřednictvím pustokamenických webových stránek.

starosta

Fotogalerie