17. 7. 2021

Přerušení svozu bioodpadu na kompostárnu do Borové

Obec Borová z technických důvodů do odvolání nebude svážet bioodpad do kompostárny v Borové. Zároveň nás obec Borová žádá, aby do kontejneru na bioodpad lidé neházeli věci, které tam nepatří (kamení, igelitové obaly atd.). Pokud dodávka bude tyto nepatřičné věci obsahovat, bude odmítnuta. Naší obce se to týká kontejneru na bioodpad, který je umístěn na točně autobusu ve středu obce. V současné době je již skoro plný a tak žádám občany, aby do odvolání do tohoto kontejneru již žádný odpad neukládali. Děkuji.

starosta