1. 9. 2021

Odstávka obecního vodovodu dne 2.9.2021

Vážení spoluobčané. Ve čtvrtek dne 2.9.2021 v době od 08:00 - 11:00 hod. bude odstaven hlavní vodovodní řad v úseku od Pozdníkových až po Hanákovi (dříve Švandovi nebo Zvěřinovi). Bude tedy odstavena pravá větev hlavního vodovodního řadu od horního konce od Pozdníkových, kolem školy až na zahradu Hanákových. Druhá větev na levé straně obce bude v provozu. Odstávka bude trvat po dobu nezbytně nutnou a potřebnou k výměně dvou uzávěrů domovních přípojek, které vedou k nemovitostem: k čp. 35, 90, 145, 54, 56, 57 a 59. Uvedené uzávěry domovních přípojek je nutné včas vyměnit před plánovanou opravou místní komunikace MK č. 21c od Vaškových k Pozdníkovým, která se uskuteční ještě v letošním roce na podzim. Děkujeme za pochopení.

starosta

Fotogalerie