18. 10. 2021

Opravy místních komunikací MK č. 13c a MK č. 21c

Vážení spoluobčané. Dnes 18.10.2021 byly započaty práce na opravách místních komunikací směrem na Radčany a následně začnou také práce na komunikaci od Vaškových k Pozdníkovým. Jedná se o přípravné práce před položením nového asfaltového povrchu. Dle zatím dostupných informací by nový asfaltový povrch na obou komunikacích měl být položen 1.11.2021. V případě, že termín bude mírně posunut do prvních listopadových dní, budete prostřednictvím webových stránek informováni. V současné době bude oprava probíhat tak, že pracovní technika projíždějícím soukromým vozidlům vždy uhne a komunikace budou v průběhu těchto prací průjezdné. Prosím o strpení možného chvilkového čekání a shovívavost. Děkuji.

starosta