1. 12. 2021

Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá Kamenice

V měsíci listopadu jsme zrealizovali projekt „Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá Kamenice“. Tento projekt byl realizován v souladu s akceptovanou žádostí o podporu dle Výzvy SFŽP. Výsadba stromů se uskutečnila ve dvou lokalitách. První se nachází v centrální části obce na dětském hřišti a školní zahradě. Druhá je u čističky odpadních vod. Celkem bylo vysázeno 23 ks listnatých stromů (javor klen, javor babyka, lípa srdčitá a švestka domácí) včetně kotvení 3 kůly s horní hrazdou u každého stromku. Na jaře budou ke stromkům nainstalovány ještě závlahové vaky. V současné době probíhá vyúčtování dotace. Dotace od SFŽP bude činit 70%, spoluúčast obce 30%.

starosta

Přílohy

Publicita projektu  [pdf, 72.5 KB]

Fotogalerie