24. 2. 2022

Zlepšení kvality ovzduší v obcích - informace z Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů si Vám v příloze tohoto dopisu, v souladu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ-05, dovoluje zaslat materiál obsahující výčet nejdůležitějších informací souvisejících s plánovaným ukončením provozu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva v domácnostech od září 2022. Tímto Vás žádáme, dle Vašich aktuálních možností, o distribuci tohoto materiálu občanům, např. formou oběžníků či zpravodajů.

 

Ing. Martin Vlasák

 vedoucí odboru životního prostředí

 a zemědělství

Přílohy

Fotogalerie