9. 4. 2022

Motivační seminář k soutěži VESNICE ROKU 2022

Ve čtvrtek 7.4.2022 obec Pustá Kamenice jako finalista soutěže VESNICE ROKU 2018 uspořádala společně s vyhlašovateli a spoluvyhlašovateli soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova v místním kulturním domě motivační seminář k soutěži VESNICE ROKU 2022. V rámci ČR byly uspořádány celkem tři motivační semináře. Dne 29. března v Bělotíně, Vesnici Olomouckého kraje roku 2019, 5. dubna v Lipové, Vesnici roku 2019 a Vesnici Ústeckého kraje roku 2019 a 7. dubna v naší obci, Vesnici Pardubického kraje roku 2018. Cílem všech seminářů bylo motivovat obce, aby se zúčastnily soutěže VESNICE ROKU 2022, která se po dvouleté přestávce způsobené covidem bude v letošním roce pořádat. Motivačního semináře v Pusté Kamenici se zúčastnilo 35 hostů a to jak ze strany vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, tak i ze strany zástupců oceněných obcí a zástupců obcí, kteří uvažují o účasti v letošním ročníku soutěže. Zúčastnili se ho představitelé obcí Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a také kraje Vysočina. Po ukončení motivačního semináře a po obědě jsme pro účastníky semináře připravili prohlídku naší obce. Podle ohlasu zúčastněných se seminář líbil, včetně prohlídky Pusté Kamenice. Účastníkům semináře děkuji za účast a pořadatelům děkuji za službu na semináři. Rovněž děkuji místním ženám, které na motivační seminář napekly pustokamenické koláče, které všem účastníkům velice chutnaly.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz:https://www.facebook.com/vesniceroku.cz

Fotogalerie