10. 4. 2022

JARNÍ PUSTOKAMENICKÝ JARMARK 2022

Ráda bych tímto všem poděkovala za spolupodílení se na krásné atmosféře 1. jarního pustokamenického jarmarku. Děkuji za Vaši hojnou účast, milé a ochotné prodejce, za skvělé zázemí a podporu obce a zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Husákovi za pomoc s přípravami a také Klubu seniorek, jmenovitě paní Gregorové a paní Novákové za nádhernou výzdobu krásnými kraslicemi. Věřím, že jsme si to všichni užili. 

Za Centrum Ceiba 

Zita Morales Cervantes

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie