27. 4. 2022

Prezenční kurz na míru - Spisová služba a archivace

Obec Pustá Kamenice ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR z.s. uspořádala v úterý 26.4.2022 v místním kulturním domě prezenční kurz na míru - Spisová služba a archivace. Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018-21" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 byl spolufinancován z EU. Kurzu se zúčastnilo přes 40 zástupců a zaměstnanců obcí I. typu. Po skončení školení byla pro přihlášené zájemce uskutečněna prohlídka naší obce a věřte, že všem účastníkům se velice líbila a přesvědčili se o tom, že Pustá Kamenice je pustá jen ve svém názvu.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie