20. 12. 2022

Vánoční koncert - Andělské Vánoce

Pondělní VÁNOČNÍ KONCERT "ANDĚLSKÉ VÁNOCE" v kostele sv. Anny? Smekám před dětmi ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a také smekám před pedagogickým personálem pustokamenické školy, který vánoční koncert s dětmi připravil. Podobné vystoupení dětí jsem v naší obci dlouho neviděl. Kdo byl na místě viděl, kdo ne, může litovat. Fascinující, perfektní a mám jen slova chvály. Jen tak dál. Všem přeji krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a pohodu do nadcházejícího roku.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie