13. 5. 2023

Den Matek 2023

Tradiční květnovou akcí, kterou pořádá Obec Pustá Kamenice, základní škola a klub seniorek, se stala oslava Dne matek. A tak i letos se tentokrát v sobotu 13. května zaplnil kulturní dům maminkami všech generací a jejich doprovodem. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát program pro sváteční odpoledne připravily děti. Na letošní oslavě jsme letos poprvé mohli přivítat taneční skupinu MITRIX z Proseče pod vedením paní Markové. Vystoupení jednotlivých skupinek i společná choreografie všech 30 děvčat se moc líbilo a sklidilo zasloužený potlesk. Následovalo vystoupení dětí ze zdejší základní školy. Jejich recitační, pěvecké i hudební výkony pod vedením paní učitelky Drahošové bylo jedním slovem úžasné a zaslouží si náš oprávněný obdiv a poděkování.  Maminky ještě potom dostaly od dětí dárek, který jim vlastnoručně vyrobily. K přání se pak připojil starosta obce pan Sklenář a spolu se zastupitelem panem Zahálkou předali každé mamince hezkou kytičku. O pohoštění se postaraly ženy z klubu seniorek a všichni společně jsme si užili hezké odpoledne a oslavili jeden z nejhezčích a nejtradičnějších svátků – DEN MATEK.

Za Klub seniorek Irena Gregorová

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie