24. 5. 2023

Soutěž VESNICE ROKU 2023 - návštěva krajské hodnotitelské komise obce Pustá Kamenice

V pondělí 22. května v době od 08:00 do 10:00 hod. navštívila naši obec krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2023. Jako všechny soutěžící obce jsme měli na prezentaci Pusté Kamenice stanoveny maximálně 2 hodiny a tyto jsme plně využili. Na úvod jsme krajskou hodnotitelskou komisi přivítali na obecním úřadě. Poté jsme jim ukázali zrekonstruovanou vývařovnu ZŠ a MŠ, kterou jsme opravili a nově v loňském roce vybavili. Dále následovala prezentace místní knihovny, ukázka nové elektronické úřední desky a on - line představení místního rozhlasu. Na mostě u obecního úřadu jsme komisi ukázali hladinové čidlo s ultrazvukovou sondou, nainstalovanou v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Pustá Kamenice“. Pomalu jsme šli dále kolem hasičské zbrojnice, na které budeme v nadcházejícím měsíci opravovat střechu a přišli k místní ZŠ a MŠ. Zde jsme komisi ukázali vyvýšené záhony a hmyzoviště, které pro děti v letošním roce vyrobil zaměstnanec obce pan Husák. Ve škole měla paní ředitelka s dětmi připravené krásné vystoupení, které se komisi muselo určitě líbit. Z mé strany následně proběhla power pointová prezentace kulturního, společenského a sportovního života v Pusté Kamenici během kalendářního roku. Následovala prohlídka prostor místní školy a přesun na venkovní šachové hřiště, které jsme pro místní šachisty nedávno dostavěli. Poté následovala ukázka dětského hřiště, tenisového hřiště s umělým povrchem a travnatého hřiště na malou kopanou. Nechyběla ani ukázka volnočasového odpočívadla s dřevníkem a ohništěm. Nakonec jsme komisi představili obě hasičská vozidla a nový přívěsný hasičský vozík, který byl pro hasiče pořízen v letošním roce. Hasičskými vozidly jsme se vydali na projížďku obcí. Komisi jsme ukázali místní část Radčany a výstavbu nových rodinných domů, dále jsme projeli po všech 6 opravených místních komunikacích a zastavili jsme se u rybníku, Mlynářovi lípy a ČOV.  Komisi jsme ukázali ČOV vybudovanou v roce 2015 a vysazenou alej z roku 2021. Nakonec jsme se přesunuli do kulturního domu, kde byla připravena prezentace všech strategických dokumentů obce, prezentace hotových nebo připravených projektů k realizaci, ale také prezentaci výrobků šikovných pustokamenických občanů a foto prezentaci spolkového života v obci. Na závěr dvouhodinové prezentace se uskutečnilo malé občerstvení. Za obec děkuji všem, kteří se podíleli na prezentaci naší vesničky přímo před krajskou hodnotitelskou komisí, dále děkuji všem ženám, které napekly místní koláče nebo připravily další různé pochutiny a také děkuji Zdeňku Petrovi za velice chutného vyuzeného kapra. Poděkování také patří fotografovi Janu Broklovi, který průběh prezentace zaznamenal na fotografie, které si můžete prohlédnout. Ostatním občanům děkuji za úklid nebo posekání trávy u svých nemovitostí a za upravenost a čistotu všech svozových míst nebezpečného odpadu a elektroniky, který taktéž připadl na stejný den jako návštěva krajské hodnotící komise. O tom, zda-li naše obec v hodnocení 13 přihlášených obcí v Pardubickém kraji uspěla nebo ne se dozvíme v následujících dnech, až komise navštíví všechny přihlášené obce.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie