9. 9. 2023

Informace k přechodné úpravě provozu na sil. č. I/34 v obci Borová

Vážení spoluobčané. Od 18. září 2023 dojde na silnici č. I/34 v obci Borová k přechodné úpravě provozu s platností úprav od 18.9.2023 do 31.10.2023. V rámci stavby se jedná o opravu silnice první třídy I/34 na průtahu obce Borová, okres Svitavy. S opravou komunikace I/34 na průtahu obce Borová přímo souvisí investice obce na výstavbu společné stezky, pruhů pro cyklisty a BUS zastávek v Borové. V rámci opravy komunikace I/34 je navrženo plošné frézování včetně lokálních sanací, seříznutí krajnic, čištění odvodňovacích prvků komunikace, nová šikmá čela u podélných propustků, obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Dále se jedná o chodníky včetně betonové obruby, pruh pro cyklisty, BUS zastávek a nové uliční vpusti včetně přípojek do kanalizace. Oprava je v letošním roce rozdělena na dva úseky.

Úsek č. 1

Začátek oprav silnice I/34 je za stávajícím železničním přejezdem směrem od Hlinska v km 170,475 provozního staničení po křižovatku silnice II/357 – u firmy MIRO Borová – odbočka na Proseč. Práce budou probíhat po polovinách za kyvadlového provozu řízeného světelným signalizačním zařízením. Zároveň s úsekem I. budou probíhat přípravné práce pro úsek II. v rámci posuvného pracovního místa o maximální délce 50 m.

Úsek č. 2

Po dokončení úseku I. budou probíhat práce v úseku II. a to od křižovatky se silnicí II/357 – u firmy MIRO Borová – odbočka na Proseč, po křižovatku se silnicí III/3598 – směrem na Lubnou. Práce budou probíhat po polovinách za kyvadlového provozu řízeného světelným signalizačním zařízením. Termín přechodné úpravy: - Od 18.9.2023 – do 31.10.2023.

 

Poslední 3. úsek opravy bude probíhat v roce 2024 od křižovatky se silnicí č. III/3598 po železniční přejezd na sil. č. I/34 ve směru z Borové na Poličku. O této přechodné úpravě provozu Vás budu informovat v roce 2024, až uvedená úprava provozu nastane.

starosta