6. 1. 2024

Tříkrálová sbírka 2024

V sobotu 6.1.2024, tedy přesně na svátek Tří králů, obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Oblastní charitou Polička uspořádala tradiční Tříkrálovou sbírku. Koledníci chodili celé dopoledne dům od domu a u každého domu zazpívali tříkrálovou koledu. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří finančním darem přispěli do tříkrálové pokladničky a dobrým skutkem se připojili do TKS 2024. Děkuji také dvěma skupinám koledníků a jejich vedoucím, že dnešní tříkrálová sbírka proběhla naprosto v pohodě a bez problémů. Koledníci děkují občanům za darované sladkosti. O výtěžku TKS 2024 v Pusté Kamenici Vás budeme informovat v pondělí 8.1.2024 po rozpečetění a sečtení pokladniček.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

 

Fotogalerie