8. 1. 2024

Výsledek Tříkrálové sbírky 2024 v obci Pustá Kamenice

Vážení spoluobčané, dnes na obecním úřadě za přítomnosti pracovníků Oblastní charity Polička a zástupce obce Pustá Kamenice došlo k otevření pokladniček Tříkrálové sbírky 2024. Po rozpečetění a sečtení pokladniček bylo zjištěno, že se v Pusté Kamenici v rámci TKS vybralo krásných 16 530,-Kč, což je druhý nejlepší výsledek ze všech ročníků TKS, které se v naší obci doposud uskutečnily. Pouze v roce 2022 se vybralo o 1076,-Kč více (tehdy celkem 17606,-Kč). Za opětovnou štědrost Vám tímto moc děkuji. Rovněž Vám také děkují organizátoři TKS 2024 z Oblastní charity Polička.

starosta