28. 7. 2010

Krizové centrum ve Svitavách

Dovoluji si Vám touto cestou oznámit zahájení činnosti našeho
Krizového centra ve Svitavách. Nacházíme se na adrese Milady Horákové
10, v budově bývalého Okresního úřadu naproti opravenému parčíku u
Qanta.

Nabízíme pomoc všem občanům Pardubického kraje a tudíž i občanům Vaší
obce, kteří se ocitnou v krizové situaci, se kterou si neumí poradit
vlastními silami. Naše služby jsou bezplatné a případně i anonymní.
Služby poskytují odborníci, kteří jsou připraveni naslouchat a pomoci
řešit náročné životní situace (speciální pedagog, sociální
pracovnice, právník, psycholog).

Těším se na spolupráci.

Mgr. Valtová Irena
vedoucí KC, speciální pedagog
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.
Krizové centrum Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

Tel: 461 321 100
Email:kcsvi@pestalozzi.cz

Přílohy

KC  [pdf, 1 MB]
KC  [pdf, 2.9 MB]