9. 5. 2024

POZOR !! - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Pustá Kamenice od 13.5 - 24.5.2024

Vážení spoluobčané. Od pondělí 13.5.2024, nejpozději do 24.5.2024 bude v obci Pustá Kamenice stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - viz. přiložená Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích + situace schválená PČR DI Svitavy (viz. také úřední deska). Od 13.5.2024 bude částečná uzavírka silnice č. III/3548 u domu č.p. 19, pro který se bude budovat kanalizační a vodovodní přípojka. Vzhledem k tomu, že kanalizační přípojka bude umístěna otevřeným  příčným překopem tělesa komunikace III/3548, bude zde omezen provoz v úseku cca 60 metrů - viz. přiložena situace. Provoz zde bude řízen semafory. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti! Děkuji.

starosta

Přílohy