11. 6. 2024

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2024/2025

Vážení spoluobčané, v příloze Vám předkládám návrh železničního jízdního řádu pro období 2024/2025 na železniční trati Svitavy - Žďárec u Skutče, který vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním vlakům prosím zasílejte buď na moji emailovou adresu starosta@pustakamenice.cz do 30. června 2024 a já poté pošlu všechny Vaše připomínky společně s připomínkami za obec společně, nebo přímo na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 10. července 2024. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2024/2025. Na připomínky by mělo být ze strany SŽ odpovídáno v následujících měsících.

Předkladatel návrhu jízdního řádu upozorňuje, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu/září 2024.

starosta

Přílohy