10. 11. 2010

Pasport vodovodu

 

VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ OBECNÍHO VODOVODU

 

PRACOVNÍKY VHOS a.s. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VE SPOLUPRÁCI S GEODETICKOU FIRMOU BUDE V NAŠÍ OBCI PROVÁDĚNO VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU OBECNÍHO VODOVODU A TO VČETNĚ PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM DOMŮM.

ŽÁDÁME OBČANY O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI A UMOŽNĚNÍ VSTUPU NA SOUKROMÉ POZEMKY. UVEDENÉ PRÁCE BUDOU POSTUPOVAT PO ETAPÁCH A PODLE MOŽNOSTÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ BUDE OD PECI SMĚREM K VODOJEMU A STUDNÍM.

Přílohy

pasport  [pdf, 24.2 KB]