23. 3. 2011

Změna č.1 ÚPO Pustá Kamenice

www.policka.org/detail/5039/Mestsky-urad/Uzemni-planovani/Vydani-opatreni-obecne-povahy-Zmena-c+-1-Uzemniho-planu-obce-Pusta-Kamenice/

Přílohy

Hlavní výkres  [pdf, 1.1 MB]
Výkres - tech. infrastruktura  [pdf, 610.4 KB]
Koordinační výkres  [pdf, 1.1 MB]
Změny  [pdf, 810.5 KB]
Výkres záborů ZPF  [pdf, 584.2 KB]