9. 4. 2008

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem 

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U


 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek


VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční:

dne: 5. 5. - 23. 5.2008

čas: Otevírací doba pošty

 

místo: Kulturní dům

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá paní Tušlová, tel. 461 743 198 nebo 461 743 271

nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203

 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org