16. 4. 2008

Svoz nebezpečného odpadu a železného šrotu

V PONDĚLÍ 19.KVĚTNA 2008 SE SBÍRAJÍ

NEBEZPEČNÉ ODPADY

TENTO ODPAD KAŽDÝ PŘEDÁ DO SVOZOVÝCH VOZIDEL OSOBNĚ.

UVEDENÁ SVOZOVÁ MÍSTA NEJSOU URČENA K UKLÁDÁNÍ TOHOTO ODPADU.

16.00 HOD U SKALICKÝCH
16.10 HOD U MOSTU
16.20 HOD HASIČSKÁ ZBROJNICE
16.30 HOD KOVÁRNA - CHVÁLOVI
16.40 HOD PEC - SKLENÁŘOVI

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU BUDE V SOBOTU 17.KVĚTNA 2008

– ORGANIZUJE TJ PUSTÁ KAMENICE


Seznam materiálů pro svoz nebezpečného odpadu

Do speciálního vozidla pro výše uvedené svozy lze nakládat tyto odpady:

Pneumatiky, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, léky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, zářivky a výbojky, asfaltové lepenky (pouze v malém množství a bez stavebních příměsí), televizory, rádia, počítače a jim podobná zařízení, ledničky, mrazáky.

Velkoobjemový materiál jako matrace, větší plasty (ne autodíly), podlahové krytiny (koberce, lina), naházejte v době sběru nebezpečných odpadů do našeho kontejneru u váhy.

Do žádných sběrů nepatří:

Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), dřevní hmota.

Přílohy

leták nebezpečné odpady  [pdf, 70.9 KB]