11. 7. 2008

Opravy cest

Opravy cest

Začátkem srpna t.r. dojde k opravě a asfaltování těchto cest:

Místní komunikace od Pozdníku k mostku

Nájezd k rybníku

Parkoviště u hřbitova

Nájezd od hostince U rybáře

Místní komunikace k paní Kvízové

Místní komunikace od železniční trati nahoru k Obrovským

Místní komunikace od mostku k Boháčovým – okolo pana Zahálky

Místní komunikace od Tomášků nahoru

Pokud mají majitelé přilehlých pozemků zájem o vyasfaltování dalších ploch ( nájezdy ke garáži apod. ), musí se nejpozději do 25. července t.r. obrátit na pana starostu, který podá další informace - ceny a podmínky.