3. 7. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 4.7.2015 - 10.7.2015

Vážení spoluobčané. V týdnu od 4.7.2015 do 10.7.2015 by měly být prováděny na výstavbě kanalizace práce, které jsou přílohou tohoto článku. Rozpis nám zaslala firma GREGOR CZ. Mohu však s určitostí sdělit, že o víkendu 4.-5.7.2015 se na kanalizaci pracovat nebude. V pondělí 6.7.2015 by se mohlo pracovat na stoce B u Milana Otradovského, aby zde byla položena šachta č. B 7 a dále na stoce B.B mezi Melezínkovými a Bukáčkovými.

Dnes subdodavatelská firma začala pracovat na úpravě koryta potoka mezi Novákovými a obecním úřadem. Tato firma bude upravovat koryto potoka a bude kopat revizní šachty u domů u potoka, kde nejsou osazeny. V úterý nastoupí další subdodavatelská firma, která začne dodělávat revizní šachty u nemovitostí, kde doposud nejsou. V průběhu týdne by pak měla nastoupit další parta od firmy GREMIS.

O veškerých změnách a postupech dalších prací budeme ihned informovat, jakmile se k nám informace dostanou.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy