31. 7. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby X.

Vážení spoluobčané. Dnes je poslední den měsíce července a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby: „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. V měsíci červenci pokračovala výstavba hlavních kanalizačních stok především v místní části Pec. Byla dokončena stoka B, stoka B.B a stoka B.C. Na stoce B.A, která vede Čachnovskou silnicí od Mlynářových po chatu paní Peškové zbývá k dnešnímu dni dokončit cca 25 metrů. Po celý měsíc se také pracovalo na domovních přípojkách, které jsou ukončeny domácí revizní šachtou. V některých místech již také proběhly terenní úpravy (u Machových a před Hakovými). Postupně se také provádí úprava potoka, kde byla souběžně budována kanalizace. Zatím je hotový úsek od obecního úřadu k mostu u Novákových.
Do konce stavby, 30.9.2015 zbývá zrealizovat 310 metrů stok a 40 ks přípojek. Na stoce A se jedná o úsek dlouhý 181 m od šachty A 57 u Jaroslava Leksy mladšího po šachtu A 65, která se nachází na zahradě Uchytilových, na stoce AF dopojení přes potok v délce 19 m od Jaroslava Leksy mladšího směrem k Sejkorovým, na stoce A.C.3 celkem 61 m od Sršňových k Černým, na stoce A.C.1 od garáže B. Melezínka dopojení přes silnici v délce 24 m a na stoce B.A v Čachnovské silnici zbývá dokončit posledních 25 metrů.
V měsíci srpnu nás také čeká několik uzavírek hlavní komunikace obcí a to z důvodu kopání přípojek. První uzavření silnice by se mělo uskutečnit o příštím víkendu (8.-9.8), kdy se budou budovat přípojky ke Sklenářovým, Balcarovým a Kratochvílovým čp. 32. Dále 11.8. a 13.8., kdy se začnou kopat přípojky k Burešovým u Peci, Otradovským čp. 94, Hanákovým, Kratochvílovým, Nadrchalovým a Mokrým. Čeká nás také oprava na několika místech již položených stok a to jak v silnici, tak i na soukromých pozemcích. Provedenými kamerovými zkouškami byly zjištěny závady, které se musí odstranit, aby kanalizace mohla fungovat tak jak má. O uzavírkách silnice budeme včas informovat jak prostřednictvím našich webových stránek, rozhlasem, tak i písemně na vývěskách. Stále platí to, že se nelze na kanalizaci zatím připojit. Jakmile to bude možné, budeme občany okamžitě informovat. Rozpis plánovaných prací na nadcházející týdny nezveřejňujeme proto, že nám ho prostě firma Gregor CZ nedodává. Komunikace s touto firmou je na velice špatné úrovni.
Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.7.2015 – 31.7.2015. Počátkem měsíce září bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.


Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta
 

Fotogalerie