1. 9. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby XI.

Vážení spoluobčané. Dnešním dnem (1.9.2015) jsme vstoupili do závěrečného měsíce výstavby ČOV a kanalizace v obci Pustá Kamenice. Opět jsem připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby za měsíc srpen 2015. V srpnu pokračovala výstavba hlavních kanalizačních stok. Byla dokončena stoka B.A u Peci, která vede od Mlynářových čp. 126 silnicí po chatu paní Peškové čp. 106. Dále byla dokončena stoka A.B.2 od garáže Vaňkových čp. 141 ke Gregorovým čp. 51. Podařilo se propojit stoku A.C.1 ze silnice u Kratochvílových čp. 132 směrem k Sodomkovým na kopec a dále byla dokončena stoka A.C.3 od Sršňových čp. 115 k Černým čp. 143. Celý měsíc se také pracovalo na domovních přípojkách, které jsou ukončeny domácí revizní šachtou. V některých místech již proběhly a dále probíhají terenní úpravy. Začalo se také pracovat na odstraňování škod na majetku soukromých osob a na majetku obce, který byl při budování hlavních kanalizačních stok poškozen. Jedná se například o obrubníky, poškozené přepady, poškozené ploty, atd.
Především se také pracovalo a pracuje na opravách hlavních kanalizačních řadů, které neprošly kamerovými zkouškami a byly zde zjištěny závady. Opraven byl již úsek od mostu u Tušlových čp. 113 po pana Strejčka čp. 117. V silnici pak od šachty A.C.13 (hospoda U Oldy) k šachtě A.C.14 u Oplištilových čp. 6. Dnes se začal opravovat cca 15 metrový úsek v silnici od šachty A.C.18 u Havlových čp. 80 k šachtě A.C.19 u Karla Suchého čp. 1.
Do konce stavby do 30.9.2015 zbývá zrealizovat cca 70 metrů hlavní stoky A od Jaroslava Leksy čp. 35 k Uchytilovým čp. 162 a 19 metrů na stoce A.F od šachty u Jaroslava Leksy čp. 35 přes potok k Sejkorovým do šachty A.F.1, která je zde již osazena. Dále chybí vybudovat 8 ks domovních přípojek, které budou ukončeny domácí revizní šachtou – na stoce A se jedná o domovní přípojky u Kottoniakových čp. 50, Suchých čp. 53, Skalických čp. 145, J. Leksy čp. 35, Uchytilových čp. 162 a J. Flídra – p.č. 399/3, na stoce A.1 u Kaplanových čp. 47 a na stoce A.C u Ivy Zelenkové čp. 93.
Poslední uzavírka silnice by měla být u mostu u Vařečkových, kde bude prováděna oprava hlavního kanalizačního řadu a přípojky k Suchým a Kottoniakovým. O uzavírce budeme občany včas informovat prostřednictvím webových stránek, plakátů na vývěskách a v místním rozhlase. V měsíci září dojde k výraznému omezení dopravy na páteřní komunikaci v obci a na místních komunikacích, neboť se bude připravovat podklad pro závěrečné asfaltování. Asfaltování by mělo být prováděno v poslední dekádě měsíce září.
Stále platí to, že se nelze na kanalizaci zatím připojit. Jakmile to bude možné, budeme občany okamžitě informovat. Čeká se na opravy hlavního kanalizačního řadu o opětovné kamerové prohlídky.
Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.8.2015 – 1.9.2015. V polovině měsíce září bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.

Foto: Jaroslav Sklenář

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Odkaz: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-kanalizace-v-puste-kamenici-se-nejspis-trochu-protahne-20150907.html
 

Fotogalerie