3. 10. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby XIII.

Vážení spoluobčané. Po čtrnácti dnech jsem opět připravil krátké fotoohlédnutí za výstavbou kanalizace v Pusté Kamenici. Během uplynulého období byly dokončeny opravy na hlavním kanalizačním řadu, především na travnatém hřišti a dětském hřišti. Začala příprava komunikací před penetrováním. První říjnový den proběhla prví část penetrace, která by měla dále pokračovat v pondělí 5.10.2015 a v úterý 6.10.2015. Píši (by měla) proto, že dle vyjádření zhotovitele se mělo penetrovat také v pátek 2.10.2015, ale nekonalo se tak. Dále se opravilo několik škod, které byly způsobeny při výstavbě kanalizace jak na majetku obce, tak i na majetku soukromých osob. V těchto opravách se bude dále pokračovat. Ve středu 7.10.2015 bychom měli znát kompletní výsledky kamerových zkoušek. Na základě těchto zkoušek bude rozhodnuto, kdy se mohou jednotlivé nemovitosti napojit na hlavní kanalizační řad. Věříme, že k tomu dojde v co nejkratší době. Stále však platí, že se zatím nelze připojit a jakmile to bude možné, budeme občany okamžitě informovat.

Uvedené fotografie byly pořízeny v době od 19.9.2015 do 2.10.2015 včetně. Další budou zveřejněny v polovině měsíce října 2015.

Foto: Jaroslav Sklenář

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Fotogalerie