2. 12. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby XV.

Vážení spoluobčané. Po měsíci opět zveřejňuji fotografie pořízené z výstavby Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice. Na fotografiích je především zachycena úprava kolem ČOV, oprava obecních cest, opravy poškození na majetku obce a majetku fyzických osob, úpravy pozemků obce a fyzických osob a chod ČOV ve zkušebním provozu. Věřte, že do kolaudace, která je naplánovaná na 30.6.2016 je stále co upravovat a dodělávat. Doposud ještě není zcela upravena stoka B od šachty B 9 od Burešových směrem k šachtě B 13 ke Chválovým v Rychnově. Dále není dokončena úprava pozemků kolem ČOV. Obec o úpravě těchto pozemků jedná s generálním zhotovitelem stavby firmou Gremis. Bylo nám sděleno, že do kolaudace stavby budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu. Co se týče oprav poškození majetku fyzických osob, tak se již jedná o pár jednotek náprav z celkového počtu oficiálně nahlášených 101 poškození. Po upravení výše uvedených ploch pořídím další fotodokumentaci, se kterou se s občany naší obce rád seznámím.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie