8. 1. 2024

Výsledky měření dostupnosti mobilního signálu v obci Pustá Kamenice

Vážení spoluobčané. V posledních prosincových PK listech jsem zveřejnil článek „Měření dostupnosti mobilního signálu v obci Pustá Kamenice“ viz. níže.

Měření dostupnosti mobilního signálu v obci Pustá Kamenice

Dne 23. listopadu proběhlo v naší obci na 3 místech necertifikované měření dostupnosti mobilního signálu zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu (Projekt BCO Network). Pro měření byla využita nezávislá aplikace Českého telekomunikačního úřadu NetTest. Z měření byl zpracován záznam, který byl dne 11. 12. 2023 za strany obce zaslán prostřednictvím datové schránky na Český telekomunikační úřad s žádostí o provedení měření certifikovaného, pomocí specializovaného měřícího vozu. Toto měření bude s největší pravděpodobností provedeno během měsíce ledna 2024 a z něj vypracuje Český telekomunikační úřad oficiální "státní" záznam dostupnosti mobilního signálu. V případě zjištění pochybení v pokrytí operátorů budeme moci podat k ČTÚ oficiální stížnost a žádost o nápravu. Avšak je třeba mít na paměti, že není zákonnou povinností operátorů pokrýt ve všech kvalitativních standardech signálu (2G, 4G, 5G) v danou chvíli 100 % území a obyvatel. Pokud by pochybení operátorů nebylo zjištěno, bylo by třeba vyvolat samostatná jednání s operátory za účasti zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje a jednat o individuální výstavbě vysílače.

Měření ze strany ČTÚ proběhlo pouhé dva dny po zaslání naší stížnosti a dne 21.12.2023 nám byla do datové schránky doručena Zpráva o výsledcích šetření stížnosti na nedostatečnou kvalitu signálů GSM a LTE mobilních operátorů v obci Pustá Kamenice (okres Svitavy), kterou přikládám do přílohy a vy se s ní můžete seznámit.

starosta

 

 

 

Přílohy

Průvodní dopis  [pdf, 284.8 KB]