Svoz nebezpečných odpadů - pondělí 22.5.2023

Začátek: 22. 5. 2023   16:00 Konec: 22. 5. 2023   17:30

Nebezpečné odpady a elektroodpad

V pondělí 22.5.2023 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo svozu bude přistaveno v 16:00 hod. u Skalických, v 16:05 u mostu, v 16:10 u hasičské zbrojnice, v 16:15 u kovárny u Chválových, v 16:20 u Peci u Sklenářových.

Odpad se předává do svozového vozidla osobně. Pokud se nemůžete sami dostavit, požádejte své kamarády nebo sousedy.

Nebezpečné odpady:

Do speciálního vozidla lze nakládat tyto odpady: matrace, koberce, lina, akumulátory, tonery do tiskáren, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, laků na vlasy, zářivky a výbojky, asfaltové lepenky (pouze v malém množství a bez stavebních příměsí).

Elektroodpad:

Jedná se o všechny druhy televizorů, video a DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače, videokamery, fotoaparáty včetně objektivů a blesků, elektrické hudební nástroje, počítače, příslušenství k počítačům (klávesnice, karty, myši,), notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé kopírky, kalkulačky, herní konsole a jejich ovladače, všechny elektrické hračky, ledničky, mikrovlnky, mrazáky, varné konvice.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NEDÁVALI VĚCI, KTERÉ TAM NEPATŘÍ A S VELKOOBJEMOVÝM ODPADEM JAKO JSOU MATRACE, KOBERCE, LINA APOD. SE OSOBNĚ DOSTAVILI NA SVOZOVÉ MÍSTO KE SVOZOVÉMU VOZIDLU!

ČASY PŘISTAVENÍ SVOZOVÉHO VOZIDLA NA JEDNOTLIVÁ SVOZOVÁ MÍSTA JSOU TAKÉ ORIENTAČNÍ, VŠE ZÁVISÍ NA MNOŽSTVÍ A RYCHLOSTI NALOŽENÍ ODPADU NA VOZIDLO. PROTO PROSÍM O TRPĚLIVOST!

 

I V LETOŠNÍM ROCE MŮŽETE DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU ULOŽIT I PNEUMATIKY. TYTO PROSÍM PŘINESTE A ULOŽTE NA VÝŠE UVEDENÁ SVOZOVÁ MÍSTA.

                                                                                                                                  starosta

Přílohy

Leták  [pdf, 123.8 KB]