Znak a vlajka obce

Z dějin obce a starší vyobrazení obecní symboliky

Obec Pustá Kamenice leží v nejzápadnější části okresu Svitavy a rozprostírá se v okolí potoka zvaného Kamenická voda. První písemná zmínka o lokalitě (staré hornické osadě) pochází z roku 1392 (...kameniczka pusta...), kdy příslušela k rychmburskému panství, které držel Tas z Mrdic, stavebník hradu Rychmburk. Později vlastnili ves páni z Pardubic a poté další šlechtické rody. Název vsi byl odvozen nejspíše od pusté krajiny „Pustá“ a od starého významu slova „Kamenice“ resp. kamenné komory – části to vesnického obydlí. Součástí vsi je lokalita s pomístním označením Pec, jež vznikla v době, kdy se v nedaleké osadě Čachnov – Ruda začala dolovat železná ruda a v osadě Pec byla (snad v roce 1722) vystavěna vysoká pec k její tavbě. Původní kostel existoval patrně již kolem roku 1350, později byl však pobořen. Kostel sv. Anny byl vystavěn v roce 1680 s přispěním Františka Antonína z Dubé a  na Rychmburku, což dokládá erb umístěný na portálu kostela.
Součástí rychmburského panství byla ves Pustá Kamenice až do zániku patrimoniální správy v roce 1849; od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Výsoké Mýto, a to až do roku 1949, kdy se stala součástí okresu Polička. Od roku 1960 byla součástí okresu Svitavy; nyní přísluší do Pardubického kraje.
Znakové privilegium obci Pustá Kamenice nebylo nikdy vydáno. Symbolika obce se dochovala na otiscích úředních razítek z první poloviny 20. století, na nichž shledáváme jelena.
Z výše uvedených historických skutečností je možné vyjít při zpracování a návrhu znaku a vlajky obce Pustá Kamenice. Ve znaku i vlajce tak může být zobrazena erbovní figura dochovaná na otiscích razítek – tedy jelen, erbovní figura pánů z Mrdic – tedy jedno lekno, příp. symbolika okolních hlubokých lesů (smrk či jedle) a symbolika Kamenického potoka (resp. Kamenické vody) – modré či stříbrné pole.

Znak

Blason návrhu znaku obce Pustá Kamenice:
Dělený štít, v horní červené části vpravo kráčející stříbrný jelen, po stranách jelena dva zlaté smrky. Dolní část štítu třikrát stříbrně – modro – stříbrně dělená.

Znak obce Pustá Kamenice

Vlajka

S ohledem na blason (tj. na tinktury a erbovní figury) a v souladu s obecně platnými pravidly vexikologie, lze vytvořit návrh vlajky obce vycházející z erbovní předlohy. List vlajky má předepsaný tvar v poměru 2:3.
Návrh vlajky obce Pustá Kamenice:
List vlajky dělen do čtyř pruhů v poměru 6 : 1,3 : 1,3 : 1,3, v horní červené části listu bílý vpravo kráčející jelen, po stranách jelena dva žluté smrky. Dolní část listu vlajky dělena do tří vodorvných pruhů – bílého – modrého – bílého. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka obce Pustá Kamenice

Ing. Oldřich Pakosta